Kalite Politikamız

1. Tüm nakliye, taşıma ve lojistik süreçlerinde, müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performans ile karşılayan ve sektörde farkındalık üreterek aranılan bir nakliye şirketi olmak,

2. Sektörde en önemli gider kalemlerinden tır, kamyon, kamyonet maliyetlerini düşürmek ve karlılığı arttırmak için güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,

3. Kaliteyi meydana getiren bütün çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasını özendirerek istenilen hedefe ulaşmak,

4. Bütün çalışanların aynı amaca hizmet ederek müşteri memnuniyetini artıracak hamlelerde bulunmasını sağlamak,

5. Müşteri, araç tedarik birimi, nakliye uygulama birimi ve operasyon departmanı ile güven ilişkisinin temelden tesis edilmesini sağlamak,

6. Firmamızın adını ülke çapına etki edecek şekilde duyurmak ve iş ortaklarımızın amaçlarına hizmet etmek adına teknik bilgi, donanım ve araç filomuzun tamamını hizmete hazır halde tutmak,

7. Ekonomik çözümleri etkili bir şekilde kullanarak, maliyette tasarrufu üreterek ve karlılık ilkesine riayet edilerek gelecekte karşılaşılacak olası problemleri en aza indirmek,

8. Üstlenilen her projeyi zamanında en fonksiyonel teknikler ile projenin doğasına uyumlu bir kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

9. Beraber yaşam sürdüğümüz toplumun her bireyine ve çevreye saygılı örnek bir şirket olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlamak, kalite Politikamız olarak belirlemiştir.